REALIZARI

LOCUINTE

Proiectarea de locuinte pentru cca. 90.000 apartamente în locuinte colective (blocuri) cu diverse regimuri de înãltime, confort si structuri de rezistentã atât în orase cât si în comune. Printre cele mai reprezentative ansambluri de locuinte proiectare putem enumera:

•Cartier Nord si Cina din Ploiesti;
•Cartier Vest I si Vest II din Ploiesti;
•Cartier rezidential CARINO, Ploiesti;
•Ansamblul Republicii – Gheorghe Doja, Ploiesti;
•Ansamblul B-dul Bucuresti;
•Ansamblul Mercur – Unirea, Ploiesti;
•Ansamblul Galeriile, Ploiesti;
•Ansamblul de locuinte si spatii comerciale Basarabi, Ploiesti;
•Ansamblul de locuinte si spatii comerciale zona centralã Câmpina;
•Ansamblul de locuinte si spatii comerciale zona centralã Vãlenii de Munte;
•Blocuri cartier Calea Moroieni,Sinaia;
•Orasul minier Motru.

Pentru toate aceste cartiere sau ansambluri s-au întocmit studiile de teren proiectându-se în paralel si retelele tehnico-edilitare (apã-canal), sistematizare verticalã, cãi de acces (drumuri, strãzi, alei) si parcaje.
Expertizarea si proiectarea de consolidãri la structuri de rezistentã ale unor blocuri ce au avut de suferit în urma seismelor care s-au manifestat pe teritoriul judetului.

SOCIAL-CULTURALE

Scoli de diverse mãrimi (nr. de clase), sãli de sport, crese, grãdinite:

•Liceul Nichita Stãnescu, Ploiesti;
•Liceul Al. I.Cuza, Ploiesti;
•Liceul N.Grigorescu, Câmpina;
•Scoli gimnaziale în cartierul Nord, cartierul Vest si Democratiei;
•Scoala Nr.2, câmpina;
•Liceul industrial, Sinaia (sãli de curs, cãmin, cantinã);
•Laboratoare Grup Scoalar Petrol Teleajen;
•Salã de sport Colegiul I.L.Caragiale, Ploiesti;
•Salã de sport Colegiul Mihai Viteazul, Ploiesti;
•Salã de sport Liceul N.Grigorescu, Câmpina;
•Salã de giminasticã cartoer Nord;
•Sala Sportului Olimpia, Ploiesti;
•Bazinul de înnot Vega;
•Crese – grãdinite cartoer Nord;
•Grãdinitã strada Bobâlna, Ploiesti;
•Grãdinitã strada Mãrãsesti, Ploiesti;
•Cresã – grãdinitã Vãlenii de Munte (în douã amplasamente);
•Clãdiri pentru Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti (sãli de curs, amfiteatre, laboratoare, cãmine);
•Sãli de cinematograf în zona centralã (Cinemascop Ploiesti) si în cartierul Vest;
•Salã de sport în orasul Plopeni;
•Consolidare, modernizare si extindere Teatrul Toma Caragiu, Ploiesti;
•Consolidare, modernizaresi extindere sala Filarmonicii Ploiesti;
•Spitalul Judetean Ploiesti (700 paturi);
•Spitalul materno-infantil, Ploiesti;
•Spitalul S.F.R., Ploiesti;
•Spitalul orãsenesc, Câmpina;
•Spital Poiana Câmpina;
•Policlinica „Cina”, Ploiesti.

TURISM-COMERT

•Hotel Prahova, Ploiesti;
•Hotel Central, Ploiesti;
•Extindere Hotel Turist, Ploiesti;
•Hotel Montana, Sinaia;
•Hotel Sinaia;
•Hotel Silva, Busteni;
•Hotel BTT (Alexandros), Busteni;
•Modernizare Hotel Pãltinis, Sinaia;
•Hotel statiune Cheia;
•Complex comercial Ploiesti, Nord;
•Magazinul Omnia, Ploiesti;
•Extindere magazinul omnia Junior, Ploiesti;
•Magazin universal, Breaza;
•Magazin universal, Sinaia;
•Magazin universal, Busteni;
•Complexul comercial BIG Ploiesti – Cartierul Vest;
•Galerii comerciale Mercu – Unirea, Ploiesti;
•Galeriile comerciale, Ploiesti;
•Supermarket INTEREX, Ploiesti.

CLADIRI ADMINISTRATIVE si SEDII BIROURI

•Sediul Consiliului Judetean Prahova / Prefecturã / Primãrie Ploiesti;
•Sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice;
•Sediul Administratiei Finantelor Publice a municipiului Ploiesti;
•Sediu Primãrie comuna Gornet Cuib, judetul Prahova;
•Sediu Primãrie comuna Setfesti, judetul Prahova;
•Palatul de Justitie Prahova;
•Sediu Bancã Comercialã, Ploiesti;
•Sediu Peco, Ploiesti;
•Sediu Conpet, Ploiesti;
•Sediu Telecom, Ploiesti;
•Casa Cãrtii, Ploiesti;
•Casa Moderi, Ploiesti;
•Comandamentul Militar Judetean;
•Sediu Directiei Muncii si Protectiei Sociale, Ploiesti.

CLADIRI INDUSTRIALE

•Fabrica COCA-COLA Ploiesti;
•Fabrica de Tigarete B.A.T. (British American Tobacco) Ploiesti;
•Fabrica de bere EFES PILSEN, Ploiesti;
•Fabrica BERICAP, Parcul Indistrial Ploiesti;
•Incubator de pãsãri în comuna Ion Roatã, judetul Ialomita;
•Statie întretinere 700 auto, Ploiesti;
•Service auto, Tãtãrani;
•Halã etajatã MEFIN, Sinaia;
•Hale si Depozit IGEX, Scãieni;
•Bazã auto si transport DANES, judetul Mures;
•Bazã auto si transport, Arad;
•Estacade tehnologice la PETROTEL, Ploiesti;
•Statii de producere CO2 industrial în toatã tara dupã un brevet propriu;
•Structuri / platforme metalice Centrala muclearã Cernavodã.

CONSOLIDARI-MODERNIZARI

•Consolidare si modernizare Muzeul de Artã Ploiesti;
•Consolidare si modernizare Muzeul de Istorie Ploiesti;
•Consolidare Palatul Culturii Ploiesti;
•Consolidare blocuri de locuinte în Ploiesti (bloc 148 Vest, blocuri Zona Centralã, blocuri zona Cina);
•Consolidare Scoala gimnazialã Cartier Cina;
•Consolidare clãdirea Halelor Centrale Ploiesti;
•Consolidare Hotel Muntenia câmpina.

 

 

 

URBANISM

Planuri de sistematizare (urbanism) pentru toate localitãtile din judetul Prahova cât si pentru zonele centrale ale municipiilor sau pentru anumite zone din orase.

 

 

 

 

 

DRUMURI si PODURI

•Drum Sinaia – Hotel Cota 1400;
•Drum Calea Codrului, Sinaia;
•Drum Breaza – Talea;
•Drum Vreaza – Adunati;
•Drum Slãnic – Izvoarele;
•Drum Câmpina – Sotrile;
•Pasaj rutier peste CF Ploiesti Nord;
•Pasaj rutier peste râul Prahova la Breaza;
•Pasaj rutier peste râul Prahova la Comarnic;
•Pasaj rutier peste râul Prahova la busteni;
•Pasaj rutier peste pârâul Dâmbu în Ploiesti (în douã amplasamente).

 

GOSPODARIE COMUNALA

•Statie epurare apã uzatã, Urlati;
•Statie epurare apã uzatã, Vãlenii de Munte;
•Rezervoare de apã de diverse capacitãti la Ploiesti, Movila Vulpii;
•Rampe ecologice de gunoi la Bãnesti, Bãicoi, Vãlenii de Munte.

 

 

 

 

REABILITARI MONUMENTE DE ARHITECTURA

•Casa Cãmãrãsiei (muzeul Sãrii), Slãnic;
•Casa cu grifoni (Sediul Primãriei), Câmpina.

 

 

 

 

 

PROIECTE PENTRU FONDURI EUROPENE

•Amenajare pârtie schi Kalinderu, Busteni (PHARE);
•Poduri, punti pietonale si regularizare pârâu comuna Telega (PHARE);
•Alimentare cu apã si canalizare comuna Ceptura (dezvoltare ruralã);
•Ecologizare Valea Teleajenului (PHARE);
•Canalizare si statie epurare ape uzate comuna Pãulesti (SAPARD);
•Canalizare si statie epurare ape uzate comuna Floresti (SAPARD);
•Statie alimentare cu apã comuna Bucov (SAPARD);
•Canalizare si statie epurare comuna Valea Cãlugãreascã (SAPARD);
•Reabilitare, modernizare Cãmin de bãtrâni, Mislea.

Desigur cã în cei 60 de ani de când functioneazã societatea noastrã sunt mult mai multe realizãri dar care nu puteau fi enumerate exhaustiv în materialul de fatã. Nu au fost mentionate proiecte ca: regularizãri ale cursurilor de apã, strãzi, constructii agricole diverse, punti pietonale, consolidãri de versanti, studii de fezabilitate pentru diverse investitii, proiecte „tip” pentru locuinte si social culturale, energii neconventionale, documentatii de urbanism / sistematizare etc.

Ultimile noutati

19 Martie 2018
S.C. CONSPROIECT S.A. convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pe data de 16.04.2018, ora 13.00, la sediul societatii. Detalii
25 Aprilie 2017
Anul acesta se implinesc 60 de ani (1957-2017) de la infiintarea societatii noastre sub denumirea initiala de Institutul Regional de Proiectare.
24 Aprilie 2017
Se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor.
15 Februarie 2017
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.02.2017, S.C. CONSPROIECT S.A. Ploiesti scoate la vanzare imobilele din strada Maramures nr. 12. Detalii